TRWA NABÓR DO PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO „MUMINKI”

TRWA NABÓR DO PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO „MUMINKI”

Nie oczekuj , ze Twoje dziecko będzie takie, jakim Ty chcesz, żeby było. Pomóż mu stać się sobą a nie Tobą”

J. Korczak

         SZANOWNI RODZICE !

Serdecznie zapraszamy do zapisów do naszego przedszkola, które prowadzi nabór na rok szkolny 2021-2022 dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Mamy kilkuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Dbamy o rozwój poznawczy, fizyczny oraz społeczno-emocjonalny dzieci.

Jesteśmy placówką, która oprócz realizowania podstawy programowej MEN pracuje z dzieckiem nad jego trudnościami rozwojowymi.

Wykorzystujemy w swojej pracy różnorodne metody dostosowane do indywidualnych potrzeb dziecka. Staramy się wykorzystać potencjał drzemiący w każdym dziecku.

Posiadamy bogatą bazę pomocy dydaktycznych oraz dysponujemy salą terapeutyczną oraz salą integracji sensorycznej.

W ciągu dnia dzieci oprócz realizacji podstawy programowej i zajęć edukacyjno- terapeutycznych/specjalistycznych mają wsparcie terapeuty podczas pobytu w przedszkolu. Nie brakuje również miejsca na m.in. relaksacje, bajko-terapię, muzykoterapię, arteterapię, sensoplastykę, zabawy na placu zabaw etc.. Realizujemy program „integracji włączającej”

Nasza placówka oferuje szereg zajęć indywidualnych i grupowych dostosowanych do potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka. Programy terapeutyczne tworzymy tak, by wspierać kluczowe sfery rozwoju dziecka.

W naszym przedszkolu rodzice dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nie ponoszą kosztów terapii. Plan terapii, program oraz dodatkowe kwestie ustalane są z rodzicami indywidualnie.

W przedszkolu każde dziecko otrzyma codzienną profesjonalną opiekę, czując wsparcie i bezpieczeństwo. Dzięki naszej terapii, która łączy naukę i zabawę, dziecko lepiej pozna i zrozumie otaczający go świat, oraz zyska umiejętności, które pomogą mu w dalszym życiu.

ZAPEWNIAMY:

  • Ciepłą i sprzyjającą poczuciu bezpieczeństwa atmosferę,
  • Wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę
  • Zajęcia ze specjalistami ( psycholog, logopeda, oligofreno-pedagog, terapeuta SI)
  • Zajęcia rozwijające (sensoplastyka, muzykoterapia, bajkoterapia, arteterapia, trening umiejętności społecznych, trening czystości, terapia ręki, terapia neurobiofeedback, trening uwagi, komunikacja alternatywna AAC etc.)
  • Zajęcia dodatkowe (język angielski, zumba, rytmika, gimnastyka korekcyjna, szachy, zajęcia taneczne)
  • Wycieczki, spacery, imprezy okolicznościowe
  • Odpowiednio przygotowane i wyposażone sale terapeutyczne
  • Zredukowane opłaty za przedszkole

Zgłoszenia są przyjmowane przez cały rok w zależności od ilości wolnych miejsc w placówce.

W tym celu prosimy kontaktować się telefonicznie pod numerem:

605-848-899, 603-844-452 lub w formie e-mail na adres: przedszkolemuminkibydgoszcz@gmail.com, aby umówić się na spotkanie indywidualne.