Nasze przedszkole jest jednooddziałowe, co oznacza, że może do niego uczęszczać tylko 28 dzieci. Dzięki tak małej grupie każde dziecko jest traktowane indywidualnie i może czuć się jak w domu. Rodzice wchodząc do przedszkola widzą własne dziecko, mają też bezpośrednią sposobność do rozmowy z dyrektorem, nauczycielkami, terapeutkami czy psychologiem. Atmosfera panująca  w przedszkolu sprzyja wszechstronnemu rozwojowi dziecka, jak również współpracy z rodzicami i różnymi instytucjami. Dyrektor oraz kadra przedszkola dbają o bezpieczeństwo, nie tylko w przedszkolu czy na przedszkolnym placu zabaw, ale również podczas reprezentowania przedszkola przez dzieci podczas różnych przedsięwzięć i uroczystości.  Cała społeczność przedszkola dba o jego estetykę i dobre imię.